Heel Princenhage plukt

Door Princenhage loopt een Plukroute. Een route door plantsoenen en straten waarlangs je een ‘heerlijke’ wandeling kunt maken. Van fruitbomen en struiken kun je de vruchten, bessen en noten oogsten, gratis. Ook de bloemen kun je plukken. Het eerste deel van de route is al klaar. Uiteindelijk zal de route 3½ kilometer lang worden.

  • Wil je de route lopen? Kijk bij Kaart en routes.

  • We hebben een nieuw plan gemaakt voor het Bielooppark! Kijk hier.

Lees verder »

Laatste nieuwtjes

Opening Hasselbraampark

Plukroute Princenhage groeit door. Voorjaar 2018 werden al pruimenbomen en bloemen in het Hasselbraampark geplant. Gevolgd door vele andere perken, in goede samenwerking met gemeente Breda en ook Princenhage groen. Nu is het zo ver!

De officiële opening van het Hasselbraampark is op woensdag 13 oktober om 16 uur.
Ontvangst vanaf 15.30 uur in het park, aan de Pottenbakkerstraat.

Marianne de Bie, wethouder Jeugd, Onderwijs en Cultuur verricht om de opening. Zij heeft o.a. 'kindvriendelijke stad' in haar portefeuille. Kindvriendelijk is het park zeker geworden met die prachtige speelplaats, een buurtinitiatief van de werkgroep Groen en Spelen. En wij van de Plukroute hebben gezorgd voor fruitbomen, struiken en bloemen in het park. Pluk van de Petteflet, het boek van Annie M.G. Schmidt waar de naam Hasselbraam uit komt, kan tevreden over ons zijn!
De wethouder zal een 'hasselbraam' planten, en ook vragen we kinderen van de speelplaats, uit de buurt, van de scholen en de buitenschoolse opvang om een struikje te planten. Daarna is er een fruitig  sapje en hapje!

Iedereen is welkom: buurtbewoners, gemeente, sponsors, iedereen die heeft meegewerkt of geïnteresseerd is en natuurlijk onze vrijwilligers.
Neem een schepje mee!

Luciapark officieel geopend

Op 18 september 2021 opende wethouder De Beer officieel het Luciapark door het planten van een tamme kastanjeboom. Hij roemde het initiatief uit de buurt voor de Plukroute. En hij had een nieuwtje: Princenhage wordt een van de 'Groene buurtjes' in Breda, zodat nog meer groene initatieven mogelijk worden. 
Twee aanwezigen kregen een attentie omdat zij, evenals twee anderen die er niet konden zijn, de naam Luciapark hadden voorgesteld. Die naam werd gekozen door de jury.
Er waren zo'n 50 mensen aanwezig. Vrijwilligers, het waterschap en meerdere enthousiaste gebruikers van het park: ouderen uit de appartementen bij het park en mensen die begeleid wonen. Ook tijdens de opening kwamen er regelmatig wandelaars en hondenuitlaters voorbij. Het nieuwe pad en het park voorzien duidelijk in een behoefte! Zie ook het fotoalbum!

Agenda

2021

Opening Luciapark: zaterdag 18 september vanaf 13.00 uur door wethouder Paul de Beer

Opening Hasselbraampark: woensdag 13 oktober 16.00 uur door wethouder De Bie

 

Samen onderhouden we de Plukroute, elke derde zaterdag van de maand. En er zijn extra plantdagen. Doe mee!

zaterdag 18 september

zaterdag 16 oktober

zaterdag 20 november

zaterdag 18 december

Kaart & Routes

De Plukroute wordt 3½ kilometer lang. Hij loopt door wijken en parken ten westen van de Haagse markt.
Wil je de route lopen? Dat kan.
Hieronder vind je de hele route. En op de Haagsemarkt staat ook een bord met deze kaart. 

Wegwijzers
De route is aangegeven met stickers op lantaarnpalen en andere palen langs de weg. En soms hebben we houten paaltjes met een pijltje geplaatst.
De route is het beste te lopen met de klok mee, bv. vanaf de Haagsemarkt het Kerkepad in en dan verder. Andersom is de bewegwijzering moeilijker te volgen.
Vind je de route ergens onduidelijk? Of zie je iets anders dat niet in de haak is? Laat het ons weten via het contactformulier!

De Plukroute groeit
Het gebied Rond De Dobbelsteen, het Hasselbraampark en het Luciapark is al af. Kijk hieronder bij Bomen en planten op deze site, daar vind je wat we precies geplant hebben en wat je kunt plukken! 

 

Doe mee!

Een groep enthousiaste Princenhagenaars maakt samen plannen en onderhoudt het groen.

Wil je meedoen? Welkom!
Ook de gemeente draagt bij aan het project. En vele andere organisaties en scholen zijn erbij betrokken.

Hieronder zie je alle betrokken partijen.

Top