Heel Princenhage plukt

Door Princenhage loopt een Plukroute. Een route door plantsoenen en straten waarlangs je een ‘heerlijke’ wandeling kunt maken. Van fruitbomen en struiken kun je de vruchten, bessen en noten oogsten, gratis. Ook de bloemen kun je plukken. Het eerste deel van de route is al klaar. Uiteindelijk zal de route 3½ kilometer lang worden.

  • Wil je de route lopen? Kijk bij Kaart en routes.

  • Wil je meehelpen, op wat voor manier dan ook: kijk bij Doe mee. Welkom!

Lees verder »

Laatste nieuwtjes

IJsbloemen in juli

Deze mooie bloemetjes zie je onder de grote boom naast de Dobbelsteen. Het is een prachtige bodembedekker die weinig vocht nodig heeft. Delosperma sutherlandii heet het (IJsbloem). Kijk ook naar de andere mooie bloemen in het perk naast de Dobbelsteen. En natuurlijk langs de hele Plukroute!

Plukroute op het Kerkplein

De Plukroute heeft op het Kerkplein in juni 2019 een halfronde cirkel voor appartementencomplex De Plaetse ingezaaid. Dit natuurlijk na overleg met de gemeente en met medewerking van bewoners aldaar. Gekozen is voor Rode klaver, dat eerst zeer aantrekkelijk is voor kwetsbare solitaire bijensoorten. Na afsterven werkt het als een fijnbemester van de grond. In het najaar wordt definitieve beplanting gezet na overleg met de bewoners.

Agenda

16 maart

Onderhoud van de aangelegde stukken
Ook plaatsing bord ingang Speelbosje bij Eerste Rith

6 april

Aanplant van stuk Plukroute op hoek Plateelbakkerstraat. 

13 april

Aanplant van bloemperken langs het fietspad Hovenierstraat. Onderhoud van de aangelegde stukken.
Verzamelen om 9 uur in De Dobbelsteen.

15 mei

19.30 in De Dobbelsteen: Inloopavond voor omwonenden over het nieuwe plan van de werkgroep Buiten spelen voor de speeltuin in park aan de Pottenbakkerstraat. Ook presentatie door Plukroute Princenhage van ideeën voor het groen in het park om de speeltuin heen.

18 mei

Onderhoud van de aangelegde stukken

19 mei

Uitje vrijwilligers Plukroute, samen met Princenhage Groen!

15 juni

Onderhoud van de aangelegde stukken. Verzamelen om 9 uur bij De Dobbelsteen. Tussendoor pauze met koffie!

20 juli

Onderhoud van de aangelegde stukken. Verzamelen om 9 uur bij De Dobbelsteen. Tussendoor pauze met koffie!

17 augustus

Onderhoud van de aangelegde stukken. Verzamelen om 9 uur bij De Dobbelsteen. Tussendoor pauze met koffie!

21 september

Onderhoud van de aangelegde stukken. Verzamelen om 9 uur bij De Dobbelsteen. Tussendoor pauze met koffie!

 

 

Kaart & Routes

De Plukroute wordt 3½ kilometer lang en loopt door wijken en parken ten westen van de Haagse markt.
Wil je de route lopen? Dat kan.
Het eerste gebied, Rond De Dobbelsteen, is al af. Kijk hieronder bij Bomen en planten op deze site! 
Ook is er al veel aangeplant tussen Doelen en Ambachtenlaan. Zodra dit klaar is (voorjaar 2020), komt er ook een kaartje met planten van dit gebied.
Het gebied bij de Ettensebaan zal najaar 2019 klaar zijn.

Wegwijzers volgen nog!
De route is dus nog niet af. En er staan nog geen borden en pijltjes langs de route; de eerste twee borden en ook pijltjes die de route aangeven, wachten op toestemming en plaatsing in samenwerking met de gemeente. We houden je hier en via Facebook op de hoogte!

Doe mee!

Een groep enthousiaste Princenhagenaars maakt samen plannen en onderhoudt het groen.

Wil je meedoen? Welkom!
Ook de gemeente draagt bij aan het project. En vele andere organisaties en scholen zijn erbij betrokken.

Hieronder zie je alle betrokken partijen.

Top