Campus

In dit gebied tussen het Luciapark en Ambachtenlaan wordt komende jaren veel gebouwd. Pas daarna kan de Plukroute bekijken hoe we hier eventueel een groene bijdrage aan kunnen leveren. 

Top