Wegwijzers

najaar 2019

De route is aangegeven met stickers op lantaarnpalen en andere palen langs de weg, en soms met houten paaltjes.
Op de Haagsemarkt staat een bord met de hele route, bij De Dobbelsteen het tweede bord. Er volgen er meer!

Top