Bollen planten

december 2020

Bij De Dobbelsteen en langs het Rode fietspad plantten we Stinzenbollen. Ook de gemeente plantte deze bollen langs het fietspad.
Stinzenbollen zijn bollen die verwilderen. 'Stins' is een Fries woord voor 'steenhuis'. Deze bollen worden al vanaf de 16e eeuw aangeplant op buitenplaatsen rond kastelen en landhuizen. Het worden prachtige bloemtapijtjes. Ga maar kijken in het voorjaar!    

Top