Luciapark

mei 2019

Een van de meest uitdagende stukken Plukroute ligt tussen de Liesboslaan en de Ettense baan. Vele partijen, waaronder het Waterschap, zijn hierbij betrokken. Half februari 2019 was er een eerste overleg met de vele geïnteresseerde buurtbewoners. Op basis van de eerste ideeën maakte de landschapsarchitect een eerste ontwerp. Dat werd eind mei weer besproken met de omwonenden. Hun reacties worden meegenomen in het beplantingsplan waar aanwonenden nog op gaan reageren.

Top