Sanering Allibre

januari 2023

In het Luciapark was een stuk grond eigendom van Allibre. Vroeger stond hier een benzinestation, langs de doorgaande weg vanaf Etten-Leur. De grond was daardoor wellicht vervuild. Na jaren is er nu een oplossing en is de grond door de gemeente gesaneerd. Daarvoor moesten helaas wel een aantal bomen worden gekapt, deze worden herplant in overleg met de Plukroute. 

Top