Bielooppark

Als je nu op het pad langs de Bieloop wandelt, stel je dan eens voor hoe in de jaren vijftig de auto’s lawaaiig over dit pad stormden.
De huidige Plukroute loopt namelijk gedeeltelijk over de oude hoofdweg van Antwerpen naar Breda zoals die in 1950 bestond. Die hoofdweg is in de latere jaren twee maal naar het westen toe verplaatst: de eerste keer naar de huidige Princenhagelaan en later, bij de aanleg van de HSL, naar het huidige tracé.

Top