Centrum

De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sinds 1942 een woonwijk binnen de stad Breda. Op de Markt staan enkele statussymbolen van Princenhage als zelfstandig bestuurslichaam: de Martinuskerk, het voormalige raadhuis en de monumentale dorpspomp. Voorheen stond hier ook de obelisk ter herinnering aan de inhuldiging (de kroning) van koningin Wilhelmina in 1898, maar deze is verplaatst naar de Heuvelstraat. Elk jaar in oktober wordt hier ook de Princenhaagse kermis opgesteld. Waarschijnlijk hangt deze datum samen met de feestdag van de Heilige Martinus, de patroonheilige van Princenhage. Deze valt eigenlijk op 11 november. Andere feestelijkheden in Princenhage (en dat zijn er heel wat met het bloeiende verenigingsleven hier) vinden ook als regel plaats op de Markt: Carnaval, de Tien van 't Aogje, de Vrijmarkt enzovoorts. 

Eerst stond hier de kerk, pas daarna ontstond het dorp. De bouw van de Martinuskerk begon in 1402. De nederzetting bij de kerk wordt voor het eerst vermeld rond 1500 en wordt meestal aangeduid als bij de Haagkerk. In de vroege zeventiende eeuw noemt men deze nederzetting kortweg Kerk en pas later duikt de naam Dorp op.

Kijk voor uitgebreide informatie op: www.erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/haagsemarkt-princenhage

 

 

Top