De hele route

De eerste vermelding van het latere dorp Princenhage is van 1198. Er zijn al sporen van bewoning op dit grondgebied die teruggaan tot 8000 jaar voor Chr. Een dorp rijk aan historie!

Loop je langs de Plukroute, dan kun je ook meer te weten komen over de geschiedenis van de plekken waar je langskomt. Op verzoek van Plukroute Princenhage heeft het Princenhaags museum deze informatie op een rijtje gezet. Je vindt deze ook via QR codes langs de route!

Plukroute vroeger en nu

Op deze twee luchtfoto’s zie je hoe Princenhage is veranderd. De groene lijn is de huidge Plukroute.

 

De huidige Plukroute loopt gedeeltelijk over de oude hoofdweg van Antwerpen naar Breda zoals die in 1950 bestond. Het verkeer kwam via de Rijsbergseweg Breda binnen, kruiste de Zuidelijke rondweg met een rotonde en ging verder naar het (vorige) restaurant Princeville.
Die hoofdweg is in de latere jaren twee maal naar het westen toe verplaatst: de eerste keer naar de huidige Princenhagelaan en later, bij de aanleg van de HSL, naar het huidige tracé.
Als je nu op het pad langs de Bieloop wandelt, stel je dan eens voor hoe in de jaren vijftig de auto’s lawaaiig over dit pad stormden.

Princenhaags museum

Wil je meer weten over de geschiedenis van Princenhage? Kijk dan eens bij het Princenhaags museum!
www.princenhaagsmuseum.nl 

Top