Rond De Dobbelsteen

Boom van Oom Cent

Achter De Dobbelsteen ligt een herinnering aan Vincent van Gogh. Kijk hier!

Bernardusschool
nu bekend als De Dobbelsteen

In 1935 wordt aan Doelen 36 een school gebouwd met een beperkt aantal klassen. Er is geen gang. Je komt van buiten meteen in de klas. Het is een school voor jongens, Vóór 1935 werd er voor jongens onderwijs gegeven aan de school in Dreef 4 de zogenaamde Oude kasten.

In 1949 wordt de school uitgebreid met vier klassen, een werkkamer voor het hoofd der school en er komt een gang langs de klassen. De toiletten die buiten op de speelplaats stonden, worden gemoderniseerd en binnen het gebouw geplaatst. In de vijftiger jaren wordt de zijvleugel aangebouwd.

Op de zolder daarboven zit al jaren de Hobbyclub. In 1932 werd de Verkennersgroep St. Martinus opgericht, direct daarna zijn de zolders van de Bernardusschool geheel opnieuw ingericht voor de Verkennerij.

In 1973 werd de Bernardusschool een school voor jongens en meisjes. In 1977 fuseren de Mariaschool en de Bernardusschool tot Sinte Maerte. In 1980 wordt de nieuwbouw aan het Kerkpad geopend: officieel adres Doelen 13c.

Als het aantal leerlingen terugloopt, is het gebouw van de oude Bernardusschool niet meer nodig voor onderwijs.

Op 16 juni 1993 krijgt het gebouw een andere functie. Er zitten dan zes verschillende organisaties in het gebouw, vandaar de naam Dobbelsteen.

Hoewel de naam Dobbelsteen al ruim een kwart eeuw wordt gevoerd, spreken veel oudere Princenhagenaars nog steeds van ‘de Bernardus’.

 

Officiële opening van De Dobbelsteen juni 1993
Top