Hasselbraampark

Het huidige Hasselbraampark ligt achter de Doelen. De Doelen was de plaats waar de doelen van de schuttersgilden stonden. Deze stonden onder bescherming van St Joris, een Romeins soldaat en patroon van soldaten, boogschutters en wapenmakers, of van St Sebastiaan.
In Princenhage bestonden divere gilden, o.a. een Bijengilde.

Van de Doelen naar het 'zaailand' erachter liep een zandweg, het Doelstraatje, nu Doelakkerstraat. 
Later stond hier de boederij van de familie Kleemans.

 

 

Doelakkerstraatje 2 

 
Doelakkerstraatje
Boerderij familie Kleemans (1973)

Agrarisch gebied ten zuiden van de Doelen (1950)

 

 

Top