Luciapark

De naam Luciapark verwijst naar het huidige woonzorgcentrum Lucia.

Op initiatief van Pastoor van Oers werd in 1890 aan de Liesboslaan het Sint Lucia-gesticht opgericht. Korte tijd later moest het gebouw al worden uitgebreid wegens plaatsgebrek: het gebouw kreeg een linker- en een rechtervleugel en een kapel.

De zusters van de Elisabeth-congregratie verzorgden de bewoners, zieken en bejaarden. In 1907 werd het complex overgedragen aan de zusters Alles voor allen.

Helaas is dit eerste gebouw in vlammen opgegaan door de inslag van een V1 tijdens de laatste nacht voor de bevrijding van Princenhage op 29 oktober 1944. Het duurde een poos totdat het Lucia werd herbouwd. In 1967 werd begonnen met de bouw van een nieuw verpleeghuis met 255 plaatsen. De officiële opening was 13 mei 1971.

Door de veranderende benadering van demente bejaarden werden er voortdurende veranderingen aan het gebouw aangebracht. Er kwam nieuwe aanbouw voor de bewoners, voor bezoekers werd restaurant De Stolp aangebouwd, de keuken werd gerenoveerd en er kwam een nieuwe ingang.

Ook nu is Woonzorgcentrum Thebe Lucia volop in beweging. Tegenwoordig biedt Lucia een  woonplek met zorg aan mensen met een complexe vorm van dementie of met psychiatrische problemen.

Opgravingen
Bij een bodemonderzoek rond het Lucia aan Liesboslaan 6 zijn sporen gevonden van de Tachtigjarige oorlog, In 1624/25 lag hier een legerkamp van Spinola (Kamp Hage). Er zijn twee waterputten gevonden die zorgden voor de watervoorziening van dit kamp.

Ook werden op het Lucia-terrein verschillende grafkuilen gevonden die behoorden bij het kerkhof van Sint Lucia. Dit is waarschijnlijk tussen 1890 en 1944 in gebruik geweest. 

 

Luciagesticht - oude foto

 
Luciagesticht
Kerkhof St Lucia

 

Top