Princevillepark

Aan de Princenhagelaan 5 is sinds 2006 Hotel Breda Princeville gelegen. Oorspronkelijk was het alleen een restaurant met het adres Liesboslaan 47. Deze oorspronkelijke villa met de naam Palmyral werd in 1909 gebouwd door de  rijke zeepmaker Horsingh. Zij bleven wonen tot hun dood in 1930. Daarna woonde de familie Dirven er twintig jaar.

Met de komst van de snelweg Rotterdam- Antwerpen (nu A16) kwam er vlak bij deze villa een afrit te liggen. Ideaal voor een restaurant. De villa werd omgedoopt tot Princeville beheerd door de familie Coumans. Later werd het restaurant overgenomen door het concern Van de Valk. Van 2009 tot 2014 was het hoofdkantoor van Princess Household Appliances (‘Princess-ville’). Het huidige Hotel Princeville staat gedeeltelijk in de tuin van de oorspronkelijke villa Palmyral.

Princeville is ook de naam van het verkeersknooppunt A16-A58 dat in 2004 openging.

 

Top