Heel Princenhage plukt

Plukroute Princenhage wil bijdragen aan:

  1. Bewustwording van het belang en de schoonheid van de natuur en het plezier dat de natuur geeft.
  2. Vergroting van de biodiversiteit.
  3. Een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.

Plukroute Princenhage werkt hieraan op de volgende manieren.

  1. We leggen een route van 3,5 kilometer met eetbaar fruit en bloemen aan, gratis door iedereen te plukken, in het openbaar groen.
  2. We kiezen voor een goede mix aan bomen, struiken en planten, gericht op verrijking van de biodiversiteit.
  3. We leggen speelnatuur aan voor kinderen.
  4. We organiseren en stimuleren speelse natuureducatie.

Zo werken we aan een groenere en gezondere toekomst.

Tusssen 2017 en juli 2023 hebben we 131 bomen, 3310 heesters en 5291 vaste planten geplant, over de hele Plukroute 8732!
(In het Princevillepark alleen zijn 63 bomen geplant, 602 heesters en 127 vaste planten.)
Op naar de 10.000!

Plukken en koken

Het wordt een mooie, speelse route. Van fruitbomen, struiken en bloemen staan beschrijvingen op deze website. Zo kun je zien wat er groeit. Ook staan er recepten bij. Nog niet alle planten zijn beschreven, daar werken we aan.
Kijk bij Bomen en planten en klik op het deel van de Plukroute waar je meer van wilt weten.
Alles is onbespoten, samen geteeld, samen gedeeld. De bebouwde kom is een ideale omgeving. De temperatuur ligt een paar graden hoger, de wind wordt gebroken. De oogst is dus groter dan je denkt!

Spelen en ontdekken

Jong en oud kan er genieten van de natuur en zien hoe de vruchten groeien en bloeien.De wat ouderen herkennen bomen en struiken van vroeger.  Schoolkinderen kunnen ruiken en proeven van het eetbare groen. En er zijn langs de route diverse speelplekken.
Langs de route komen informatieborden. Je komt zo zelf ook op ideeën voor je eigen tuin, waardoor de hele wijk groener wordt. Straten en plantsoenen fleuren op.

Gezond

De Plukroute levert een gezondere leefomgeving op, voor mens én dier. Omdat het groen in de wijk afwisselender wordt, trekt dit meer en ook meer verschillende diersoorten aan. Alle bomen en planten op de route zijn uitgekozen omdat ze ook veel bijen, vlinders, insecten en vogels aantrekken.

Elkaar ontmoeten

Het groen wordt mooier en avontuurlijker. Dat maakt dat je graag even een wandeling maakt, met (klein)kinderen of de hond. Zo kom je met andere mensen in de buurt aan de praat: over de buurt, het groen, de vruchten, de recepten.

Geschiedenis

Meer weten over de geschiedenis van Princenhage langs de Plukroute? Het Princenhaags museum verzamelde er informatie over voor ons.

Meedoen

Een groep enthousiaste Princenhagenaars maakt samen plannen< met de omwonenden. En onderhoudt het groen. Wil je meedoen? Welkom!
Ook de gemeente draagt bij aan het project. En vele andere organisaties, sponsors en scholen zijn erbij betrokken.

Volg hier ons nieuws! Of op Facebook: @heelprincenhageplukt

Top