Eerder Nieuws

Wegwijzers langs Plukroute!

Wil je de route lopen? Dat kan nu makkelijker: de wegwijzers zijn aangebracht!
De route is aangegeven met stickers op lantaarnpalen en andere palen langs de weg. En soms hebben we houten paaltjes met een pijltje geplaatst.

Vind je de route ergens onduidelijk? Of zie je iets anders dat niet in de haak is? Laat het ons weten via het contactformulier!

Van Gogh achter De Dobbelsteen

Achter De Dobbelsteen vind je iets bijzonders. Er liggen twee schijven van de boom van Oom Cent, de oom van Vincent van Gogh. Deze boom werd wellicht door Vincent en Theo geplant. De boom moest flink worden teruggezaagd omdat hij achteruit ging. Hij staat achter Huize Mertersem waar Oom Cent woonde.
Dirk Oudshoorn, vrijwilliger bij de Plukroute, gutste en brandde er twee teksten in. Neem een kijkje!

IJsbloemen in juli

Deze mooie bloemetjes zie je onder de grote boom naast de Dobbelsteen. Het is een prachtige bodembedekker die weinig vocht nodig heeft. Delosperma sutherlandii heet het (IJsbloem). Kijk ook naar de andere mooie bloemen in het perk naast de Dobbelsteen. En natuurlijk langs de hele Plukroute!

Plukroute op het Kerkplein

De Plukroute heeft op het Kerkplein in juni 2019 een halfronde cirkel voor appartementencomplex De Plaetse ingezaaid. Dit natuurlijk na overleg met de gemeente en met medewerking van bewoners aldaar. Gekozen is voor Rode klaver, dat eerst zeer aantrekkelijk is voor kwetsbare solitaire bijensoorten. Na afsterven werkt het als een fijnbemester van de grond. In het najaar wordt definitieve beplanting gezet na overleg met de bewoners.

Namen voor 4 parken

Plukroute Princenhage vroeg in het wijkblad om suggesties voor namen voor 4 parken waar de Plukroute doorheen loopt. De straatnamencommissie en gemeente gingen begin juni 2019 akkoord met de vier door ons gekozen voorstellen!
De origineelste naam is Hasselbraampark. Die komt uit 'Pluk van de Petteflat', het beroemde kinderboek van Annie M.G. Schmidt. Deze naam is gekozen voor het park aan de Pottenbakkerstraat. De naam past erg goed: in het boek zijn de volwassenen die een parkje willen bestraten, na het eten van hasselbramen helemaal voor meer speelplekken en meer groen. Spelen én groen worden daar dit jaar nog uitgebreid. Maar hasselbramen bestaan niet in het echt...
Ook drie andere parken kregen een naam: het Bielooppark (langs de Bieloop), het Princevillepark (bij de vijver aan destraat Liesbospark) en het Luciapark (bij de vijver tussen Liesboslaan en Ettense baan). Het laatstgenoemde park gaan we dit najaar beplanten.  

 

 

 

 

Vrijwilligersuitje Appeltern

Op 19 mei 2019 gingen we met z'n allen naar de tuinen van Appeltern: de vrijwilligers van Plukroute Princenhage met die van Princenhage Groen! Een mooie groene 'beloning' voor ons groene werk in Princenhage. Koffie met gebak, rondleiding, lunch en daarna zelf rondkijken; perfect georganiseerd door Carola Skornja. En je kwam ogen te kort: we deden inspiratie op voor onze parken, speelnatuur en onze eigen tuinen. 
Zie ook het fotoalbum!  

29 mei: Inloopavond Luciapark

Op woensdag 29 mei 2019 was er een inloopavond over het stuk Plukroute tussen de Ettensebaan en de Liesboslaan, het Luciapark. Deze avond vond plaats in D'n Heerlijckheid aan de Luciastraat. Het eerdere plan is bijgesteld na overleg met omwonenden. Op basis van de reacties wordt het plan nu bijgesteld door de landschapsarchitect. Met name de veiligheid en de inkijk in tuinen van aanwonenden zal extra aandacht krijgen. Het beplantingsplan wordt nog bekeken door de aanwonenden.  In het najaar gaan we, in samenwerking met de gemeente, aanleggen en aanplanten!

Buiten spelen in het groen

Op 15 mei 2019 was er een inloopavond over de nieuwe speelplekken aan de Pottenbakkerstraat. En over het groen eromheen. Belangstellenden bekeken de ontwerpen en gaven hun mening. Een avond georganiseerd door de werkgroep Buiten spelen en Plukroute Princenhage.

Peertjes en appeltjes

Dat gaat snel! De bloesem is net uitgebloeid (zie vorige nieuwtje). En nu zitten er al de eerste baby-peertjes aan de boom naast De Dobbelsteen!
Ook hangen er mini-appeltjes. Groeien maar.

 

 

Peren in de maak!

Geniet je ook zo van de bloeiende boompjes, struiken en planten van de Plukroute? Naast De Dobbelsteen hebben onder andere de peren in bloei gestaan. Op de foto zie je de bloesem van een Concordepeer. Dat belooft wat voor de herfst. Dan kunnen we peertjes oogsten.
Op dit moment staat er een Kweepeer in bloei in het park aan de Pottenbakkerstraat, op de hoek van de Plateelbakkerstraat. Net aangeplant, nu al bloeien! 

 

Bijenhotel aan De Dobbelsteen

De Plukroute heeft een groot bijenhotel laten maken door Johan van Hoek. Het is prachtig geworden! Eind april hebben we het opgehangen aan De Dobbelsteen (aan de kant van de Leidekkerstraat). Nu maar wachten op de logés!

Zie de fotogalerij voor meer foto's

 

1000 zonnehoeden geplant!

Plukroute Princenhage is opgevrolijkt met maar liefst 1000 gele zonnehoeden (Rudbeckia Fulgida). Ze bloeien lekker lang, van augustus tot oktober. Op een bewolkte dag lijken de bloemen haast licht te geven! Kom kijken in augustus!
Vrijwilligers van de Plukroute hebben deze op 13 april 2019 geplant langs het fietspad tussen de Hovenierstraat en de Ambachtenlaan. Ook de Ambachtenlaan ziet er zo straks prachtig uit bij de oversteek naar het Bielooppark. In het najaar komen er nog heesters bij; het voorjaar was zo snel op gang gekomen in de natuur, dat het te laat werd deze nu nog te planten. 

 

Wat hangt daar?

Juist: een appeltje! Zomaar op de Haagsemarkt. Er staat een mooie wegwijzer die de weg wijst naar de bekendste Princenhaagse bezienswaardigheden. En dus ook naar de Plukroute Princenhage. Vandaar dat appeltje. Dat is een idee van Lidy Meier die het zelf maakte. Bedankt Lidy!

Bord speelbosje

In het speelbosje naast De Eerste Rith legden we, met leerlingen van die school, een poosje geleden een houtsnipperpaadje aan. Jan van Os, van Sociëteit Doel-Punt in De Dobbelsteen maakte een prachtig bord voor de ingang. Dat hebben we op 16 maart 2019 opgehangen! Het hangt aan de ingang van het bosje aan de Witwerkerstraat. Hartelijk dank Jan!

Park langs Ettense baan

Een van de meest uitdagende stukken Plukroute ligt tussen de Liesboslaan en de Ettense baan. Vele partijen, waaronder het Waterschap, zijn hierbij betrokken. Half februari 2019 was er een eerste overleg met de vele geïnteresseerde buurtbewoners. Op basis van de eerste ideeën is een eerste ontwerp gemaakt door de landschapsarchitect. Dit is nu voorgelegd aan de gemeente voor een 'beheertoets'. In de loop van mei is er weer een avond voor omwonenden om te kijken wat zij van het ontwerp vinden.

Fietspad Hovenierstraat

Op 13 maart 2019 was er een tweede inloopavond voor bewoners rond het fietspad tussen de Hovenierstraat en de Ambachtenlaan. Op basis van de ideeën uit de eerdere avond is er een ontwerp gemaakt. Ook uit de tweede avond kwamen weer vele ideeën. Na aanpassing van het ontwerp en een 'beheertoets' door de gemeente, kunnen we gaan planten. Door de warme temperaturen komt de natuur vroeger dan normaal op gang. Dat betekent dat we pas na de zomer kunnen gaan planten. Maar mooi wordt het vast! 

Achter De Dobbelsteen

Over het stukje achter De Dobbelsteen, tussen de Leidekkerstraat en het park, is uitvoerig overleg geweest met de mensen die er naast wonen. Eerst is er een voorlopig plan gemaakt. Dat is in september 2018 besproken met mensen die ernaast wonen en anderen die mee willen denken. Het was een zeer geslaagde inloopavond. Het plan werd waar nodig aangepast. In december en januari 2019, net voor de vorst, konden we dit stuk nog aanleggen.

Park aan Pottenbakkerstraat

In het park aan de Pottenbakkerstraat legden vrijwilligers in voorjaar 2018 fruitbomen en bloemperken aan. Leerlingen van basisschool De Eerste Rith hielpen hierbij. Ook met het aanleggen van een houtsnipperpaadje door het speelbosje naast de school.

Naast De Dobbelsteen

De eerste stukken van de Plukroute zijn al aangeplant. Een perk aan de Leidekkerstraat, naast wijkcentrum De Dobbelsteen, is in november 2017 aangeplant. Wijkbewoners, leerlingen van basisschool Sint Maerte en van de Democratische School Libertad hielpen mee.

Leidekkerstraat

De eerste stukken van de Plukroute zijn al aangeplant. Een perk aan de Leidekkerstraat, naast wijkcentrum De Dobbelsteen, is in november 2017 aangeplant. En in het park aan de Pottenbakkerstraat zijn voorjaar 2018 fruitbomen en bloemperken aangelegd. Vele Princenhagenaars hielpen mee: wijkbewoners en leerlingen van basisschool Sint Maerte, van basisschool De Eerste Rith en van de Democratische School Libertad.

Top