Luciapark

Tussen de Liesboslaan en de Ettensebaan ligt een braak terrein met een vijver die bedoeld is als afwatering van het dak van IKEA. De Plukroute gaat door dit stuk Princenhage lopen. Het biedt veel mogelijkheden voor jong en oud! 

In februari 2019 vond een eerste overleg met omwonenden plaats. Op basis van hun ideeën ontwikkelde de landschapsarchitect een plan. Dat is in mei weer aan de buurt voorgelegd. In juli is er overleg geweest met de bewoners van wie de tuinen direct grenzen aan het park. Hun wensen op het gebied van beplanting zullen zoveel mogelijk worden meegenomen in het plan. Als er definitieve goedkeuring is van de gemeente, gaan we het in het najaar uitvoeren. 

 Zie ook de fotogalerij!

Top