Bielooppark

Het Bielooppark wordt ecologisch beheerd door de gemeente (lees hieronder meer hierover). Daarom wil de Plukroute in dit park alleen inheemse soorten platen, zoals boskers, vlier(bessen!), bosbessen, hondsroos (rozebottels) en watermunt. Ook hebben we een plan voor een vlindertuin, aan de Ambachtenlaan.

Vlindertuin
Bert Voeten, 'onze' landschapsarchitect, en Sifra Timmermans, 'onze' hovenier, hebben gezien dat het grasveldje aan de Ambachtenlaan in het Bielooppark geschikt is voor een Vlindertuin. 
Zij hebben nu een eerste ontwerp gemaakt voor deze Vlindertuin. Natuurlijk komt er overleg met de buurtbewoners over dit plan.
Princenhage wordt weer een stukje mooier!

Ecologisch beheer
De gemeente streeft ernaar een aantrekkelijk leefgebied te scheppen voor meer verschillende dieren en planten in en om de stad. Daarom onderhoudt zij het Bielooppark op een natuurlijke manier. Het leefgebied voor vogels, vlinders, libellen, amfibieën en zoogdieren wordt zo beter. En dieren kunnen zich makkelijk verplaatsen tussen verschillende groengebieden via bloemrijke bermen, natuurvriendelijke oevers, struweel en hakhout. Het mooie is dat wij mensen ook fijn kunnen genieten van dit stukje natuur!

Bekijk ook het leuke boekje vol informatie hierover! 

Wat is belangrijk bij ecologisch beheer?

  • In delen snoeien van struweel en hakhout
  • Neerleggen van takkenhopen
  • Gedeeltelijk maaien van bermen, hooilandjes, wadi’s en oevers
  • Nest- en overwinteringsgelegenheid voor dieren zoals bijvoorbeeld door ophangen van nestkasten.

Er komen steeds andere stukken van het park aan de beurt bij het onderhoud. Op die manier is er altijd nest- en schuilgelegenheid en voedsel voor dieren. En bloemen kunnen zaad vormen en verspreiden.

Wat groeit er in het park?
In het Bielooppark staan bomen en planten die hier van oorsprong groeien.|
Bomen: linde, eik, hazelaar, els, beuk, haagbeuk, es, wilg, populier en esdoorn.
Struiken: Gelderse roos, meidoorn, kornoelje, vlierbes en vuilhout.
Grassen en bloemen (in de hooiland): pinksterbloem, koekoeksbloem, weegbree, duizendblad, paardebloemen en madeliefjes. 

Ga dit stukje van de Plukroute maar eens verkennen!

 

Top