Bielooppark

Er is weer een belangrijke stap gezet in de Plukroute. Bert Voeten, de landschapsarchitect, en Sifra Timmermans, de hovenier, zijn gevraagd om te kijken of een grasveldje aan de Ambachtenlaan in het Bielooppark geschikt zou zijn voor een Vlindertuin. Het antwoord is positief.

Vlindertuin
Zij gaan nu een eerste aanzet maken voor een ontwerp voor deze Vlindertuin. Natuurlijk komt er overleg met de buurtbewoners over dit plan. Maar eerst moet het ontwerp gemaakt worden, de subsidies rond zijn en het Coronavirus voldoende verdwenen zijn.
Princenhage wordt weer een stukje mooier!

 

Top