Bielooppark

Plukroute Princenhage gaat het Bielooppark nog mooier maken! Dit doen we in overleg met de buurt en de gemeente.
Allereerst willen we een vlindertuin aanleggen op de plek van het veld waar de grote schommel hing. Bert Voeten, 'onze' landschapsarchitect, en Sifra Timmermans, 'onze' hovenier, hebben gezien dat het grasveldje aan de Ambachtenlaan in het Bielooppark geschikt is voor een vlindertuin. Zij hebben hiervoor nu een eerste ontwerp gemaakt. 

Het Bielooppark wordt ecologisch beheerd door de gemeente. Daarom wil de Plukroute in dit park alleen inheemse soorten planten, zoals boskers, vlier(bessen!), bosbessen, hondsroos (rozebottels) en watermunt. Zo wordt het park wat afwisselender.

Sommige paadjes zijn erg modderig. We stellen voor daar een poel te graven en dat zand te gebruiken voor een zandrug waarover je met droge voeten kunt lopen. Zes zwerfkeien kunnen verplaatst worden, waardoor je er kunt spelen.

Als je klikt op de kaart hieronder zie je onze concrete plannen.

En bekijk ook ons filmpje op Facebook:

(Klik in Facebook op het filmpje, 'uitvouwen', dan krijg je geluid.)

 

Klik op kaartje om PDF te bekijken

 

Trap en klimtouw naar talud

September 2021 legden medewerkers van Krinkels een trap en een klimtouw aan op het talud tussen de Princenhagelaan en het Bielooppark, zodat er een uitzichtpunt ontstond. Krinkels sponsorde de materialen. 
Zie ook de fotogalerij!

Ecologisch beheer

De gemeente streeft ernaar een aantrekkelijk leefgebied te scheppen voor meer verschillende dieren en planten in en om de stad. Daarom onderhoudt zij het Bielooppark op een natuurlijke manier. Het leefgebied voor vogels, vlinders, libellen, amfibieën en zoogdieren wordt zo beter. En dieren kunnen zich makkelijk verplaatsen tussen verschillende groengebieden via bloemrijke bermen, natuurvriendelijke oevers, struweel en hakhout. Het mooie is dat wij mensen ook fijn kunnen genieten van dit stukje natuur!

Bekijk ook het leuke boekje vol informatie hierover! 

Wat is belangrijk bij ecologisch beheer?

  • In delen snoeien van struweel en hakhout
  • Neerleggen van takkenhopen
  • Gedeeltelijk maaien van bermen, hooilandjes, wadi’s en oevers
  • Nest- en overwinteringsgelegenheid voor dieren zoals bijvoorbeeld door ophangen van nestkasten.

Er komen steeds andere stukken van het park aan de beurt bij het onderhoud. Op die manier is er altijd nest- en schuilgelegenheid en voedsel voor dieren. En bloemen kunnen zaad vormen en verspreiden.

Wat groeit er in het park?
In het Bielooppark staan bomen en planten die hier van oorsprong groeien.|
Bomen: linde, eik, hazelaar, els, beuk, haagbeuk, es, wilg, populier en esdoorn.
Struiken: Gelderse roos, meidoorn, kornoelje, vlierbes en vuilhout.
Grassen en bloemen (in de hooiland): pinksterbloem, koekoeksbloem, weegbree, duizendblad, paardebloemen en madeliefjes. 

Ga dit stukje van de Plukroute maar eens verkennen!

Top