Bielooppark

Plukroute Princenhage maakt het Bielooppark nog mooier! Dit doen we in overleg met de buurt en de gemeente. Het Bielooppark wordt ecologisch beheerd door de gemeente. Daarom heeft de Plukroute in dit park alleen inheemse soorten gekozen.
We hebben een Vlindertuin aangelegd, te zien vanaf de Ambachtenlaan. Sommige paadjes in het park waren erg modderig. We lieten daar een poel graven en dat zand werd gebruikt voor een zandrug waarover je met droge voeten kunt lopen. Zes zwerfkeien zijn verplaatst, waardoor je er kunt spelen.

Bijenoase
We legden een oase aan voor bijen die in de grond nestelen (juli 2022) 
Deze Oase ziet er zo uit: Klik hier:  Bijen oase 
Meer weten over grondbijen? Klik hier

Details planten Bielooppark
Kijk hier welke planten er nu staan in het park en in de Vlindertuin!
Klik hier:  Beplantingsplan Bielooppark

Details planten Vlindertuin 
Dirkjespeer
Sporkehout
Gelderse roos
Vlinderstruik
Geel zonneroosje
Kattekruid
Hemelsleutel
Duizendblad
Wilde marjolein
Herfstaster
Ruwe smele
Rode zonnehoed
Dropplant
Venkel

Details planten overig park 
Mispel
Kers
Vlier
Geldese roos
Hondsroos
Daslook
Watermunt
Bosbes
(NB. De schijnaugurk in het plan is niet geplant)

 

Uitkijkpunt tussen Princenhagelaan en park

September 2021 legden medewerkers van Krinkels een trap en een klimtouw aan op het talud tussen de Princenhagelaan en het Bielooppark. Zo ontstond er een uitzichtpunt. Ook zetten zij later nog een prachtbankje neer, 3D geprint van gerecycled zwerfafval! Krinkels sponsorde de materialen. 

Zie ook de fotogalerij! 


En bekijk ook ons filmpje op Facebook:

(Klik in Facebook op het filmpje, 'uitvouwen', dan krijg je geluid.)

Ecologisch beheer

De gemeente streeft ernaar een aantrekkelijk leefgebied te scheppen voor meer verschillende dieren en planten in en om de stad. Daarom onderhoudt zij het Bielooppark op een natuurlijke manier. Het leefgebied voor vogels, vlinders, libellen, amfibieën en zoogdieren wordt zo beter. En dieren kunnen zich makkelijk verplaatsen tussen verschillende groengebieden via bloemrijke bermen, natuurvriendelijke oevers, struweel en hakhout. Het mooie is dat wij mensen ook fijn kunnen genieten van dit stukje natuur!

Bekijk ook het leuke boekje vol informatie hierover! 

Wat is belangrijk bij ecologisch beheer?

  • In delen snoeien van struweel en hakhout
  • Neerleggen van takkenhopen
  • Gedeeltelijk maaien van bermen, hooilandjes, wadi’s en oevers
  • Nest- en overwinteringsgelegenheid voor dieren zoals bijvoorbeeld door ophangen van nestkasten.

Er komen steeds andere stukken van het park aan de beurt bij het onderhoud. Op die manier is er altijd nest- en schuilgelegenheid en voedsel voor dieren. En bloemen kunnen zaad vormen en verspreiden.

Wat groeit er in het park?
In het Bielooppark staan bomen en planten die hier van oorsprong groeien.
Bomen: linde, eik, hazelaar, els, beuk, haagbeuk, es, wilg, populier en esdoorn.
Struiken: Gelderse roos, meidoorn, kornoelje, vlierbes en vuilhout.
Grassen en bloemen (in de hooiland): pinksterbloem, koekoeksbloem, weegbree, duizendblad, paardebloemen en madeliefjes. 

Ga dit stukje van de Plukroute maar eens verkennen!

Top